Over ons

De historie herleeft

De 8 leden tellende afdeling van de Stadskanonniers bestaat uit 7 kanonniers en een
marketenster. De Kanonniers bestaan uit een commandant, een Kruitmeester, een Trommelaar en vier voetsoldaten die allen een functie hebben bij gereedmaken en afschieten van ons kanon. Onze uniformen stammen uit de tijd van stadhouder Willem V (1787).

Meer over ons

Onze marketenster verzorgd de kanonniers bij ons optreden van al de benodigde spijs en drank.
Daarnaast zorgt zij ervoor dat iedere kanonnier de beschikking heeft over de juiste
uitmonstering. Tot slot heeft onze afdeling de beschikking over een heus kanon zijnde een replica van een 4
ponder voorlader, genaamd Snelleke2.